۳۰ مرداد ۱۳۹۶
رویدادهای مهم
اصولاً در مناطقی که سطح تراز آب بالا است و خاک محل ترانشه از نوع ریزشی می باشد نظیر شهرهای حاشیه دریای خزر ، برای حفظ دیواره ترانشه روش سپرکوبی پیشنهاد میشود، لیکن به دلیل وجود معارضین و نزدیکی ...
این نوع آدم روهای بتنی برای اولین بار توسط شرکت آبسار ابداع و در پروژه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب منطقه 180 هکتاری انزلی ، با سازه مطلوب و طبق استاندارد در کارگاه سرپوشیده تولید گردید و عملاً ممنوعیت ساخت آدم روی ...
گواهینامه ها
آدم روی بتنی پیش ساخته
این نوع آدم روهای بتنی برای اولین بار توسط شرکت آبسار ابداع و در پروژه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب منطقه 180 هکتاری انزلی ، با سازه مطلوب و طبق استاندارد در کارگاه سرپوشیده تولید گردید
پروژه های مختومه
شبکه توزیع آب دانشگاه بین المللی چابهار
مشخصات اجرایی پروژه : خط انتقال آب از مخزن 170 متری تا دانشگاه به طول 4 کیلومتر با لوله های فولادی و پلی اتیلن 250 میلیمتر
پروژه های جاری
شبکه توزیع آب منطقه آزاد کیش
مشخصات اجرایی پروژه :احداث خطوط لوله ارتباطی حد فاصل ایستگاه پمپاژ مرکزی آب ، مخزن هوایی ، رینگ اصلی و میدان قشم شامل تهیه ، حمل و اجرای لوله گذاری با لوله UPVC با فشار کار 10 امسفر ...
اختراعات
ترنج باکس
اصولاً در مناطقی که سطح تراز آب بالا است و خاک محل ترانشه از نوع ریزشی می باشد نظیر شهرهای حاشیه دریای خزر ، برای حفظ دیواره ترانشه روش سپرکوبی پیشنهاد میشود، لیکن به دلیل وجود معارضین و نزدیکی ...
ورود کارکنان
User Name:
Password:
Remember
Forgon password?

حوضچه تمام پیش ساخته شیرآلات

حوضچه تمام پیش ساخته شیرآلات

حوضچه تمام پیش ساخته شیرآلات

حوضچه تمام پیش ساخته شیرآلات

ترنج باکس

ترنج باکس

ترنج باکس

ترنج باکس

ترنج باکس

آدم روی بتنی پیش ساخته

آدم روی بتنی پیش ساخته

آدم روی بتنی پیش ساخته

آدم روی بتنی پیش ساخته

آدم روی بتنی پیش ساخته

آدم روی بتنی پیش ساخته

آدم روی بتنی پیش ساخته

نام پروژه :شبکه جمع آوری فاضلاب شمال کیش – منطقه شرق

نام پروژه :شبکه جمع آوری فاضلاب شمال کیش – منطقه شرق

نام پروژه :شبکه جمع آوری فاضلاب شمال کیش – منطقه شرق

نام پروژه :شبکه جمع آوری فاضلاب مناطقC&9 انزلی

نام پروژه :شبکه جمع آوری فاضلاب مناطقC&9 انزلی

نام پروژه :شبکه جمع آوری فاضلاب مناطقC&9 انزلی

نام پروژه :خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب شماره یک همدان

نام پروژه :خط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب شماره یک همدان

نام پروژه :ساخت مخازن بتنی 1000 متر مکعبی آب شرب در ارتفاع های 130 و 170 متری از سطح آب دریا

نام پروژه :خط اصلی فاضلاب کرج واقع در خیابان شهید بهشتی

نام پروژه :خط اصلی فاضلاب کرج واقع در خیابان شهید بهشتی

نام پروژه :خط اصلی فاضلاب کرج واقع در خیابان شهید بهشتی

نام پروژه :مسیر سر ریز شماره 400 همدان

نام پروژه :مسیر سر ریز شماره 400 همدان

نام پروژه :شبکه توزیع آب دانشگاه بین المللی چابهار

نام پروژه :شبکه توزیع آب منطقه A2 بندر انزلی

نام پروژه :شبکه توزیع آب منطقه A2 بندر انزلی

نام پروژه :شبکه توزیع آب منطقه A2 بندر انزلی

نام پروژه :شبکه توزیع آب منطقه A2 بندر انزلی

نام پروژه سپتیک تانک ، ایمهاف تانک ، صافی ماسه ای ( منطقه 230 هکتاری )

نام پروژه سپتیک تانک ، ایمهاف تانک ، صافی ماسه ای ( منطقه 230 هکتاری )

نام پروژه سپتیک تانک ، ایمهاف تانک ، صافی ماسه ای ( منطقه 230 هکتاری )